ANBI

Wandelnet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om aan de wettelijke eisen te voldoen die aan organisaties met een ANBI-status worden gevraagd, zijn we graag transparant over onze werkwijze. 

Missie, doelstellingen en statuten

Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat wandelen leuk en gezond is, bijdraagt aan economische ontwikkeling en een duurzame samenleving.

Wandelnet heeft twee kerntaken: ontwikkeling en beheer van routes (waaronder Lange-Afstand-Wandelpaden, Streekpaden, NS-wandelingen en Stad-te-Voet) en het behartigen van belangen van wandelaars in Nederland. Daarbij werken we vanuit vijf domeinen: routes, belangenbehartiging, community, vrijwilligers en beleid.

Statuten van Wandelnet

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Wandelnet is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en bestaat uit vijf leden. Ongeveer zeven keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Wandelnet is aangesloten bij de European Ramblers’ Association (ERA).

Bestuursleden

European Ramblers’ Association (ERA)

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag met daarin alle uitgevoerde activiteiten met daarin een financiële verantwoording.

Download Jaarverslag.

Beloningsbeleid

Stichting Wandelnet volgt de CAO Sociaal Werk. De medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, worden beloond conform de salarisschalen van deze CAO. Naast de vaste bureaumedewerkers werkt Wandelnet met ruim 900 actieve vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. Gemaakte onkosten door bestuur en vrijwilligers worden vergoed voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden. Stichting Wandelnet kent geen financiële vergoeding voor vrijwilligersuren.

Bureaumedewerkers