Infrastructuur en Mobiliteit

Mobiliteit gaat over verplaatsingen. Vaak zien we mobiliteit en infrastructuur uitgedrukt in stroken autoasfalt. Maar mobiliteit gaat niet alleen over auto’s: bijna de helft van alle verplaatsingen in Nederland gaat te voet of per fiets. Vooral in de bebouwde kom: naar school, de winkel, het werk of de sportclub. En natuurlijk naar het station, de bushalte of de parkeergarage. Een goede en toegankelijke infrastructuur voor wandelaars in de stad en het landelijk gebied is van groot belang. Wandelnet zet zich daar, vaak samen met andere partijen, voor in op nationaal, provinciaal en regionaal niveau. 

Fietspad_onder_kruising.JPG

Wegenwet

Of je het ‘recht’ hebt om ergens te lopen is niet altijd duidelijk. De Wegenwet regelt de openbaarheid van wegen en paden.

Lees meer Lees meer
lobkedijjkstra.jpg

Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie

In de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie werkt Wandelnet samen met Fietsersbond, Fietsplatform, ANWB en NOC*NSF

Lees meer Lees meer
Afsluitdijk met fietsers en wandelaars

Fietsers en wandelaars

Wandelaars en fietsers maken regelmatig gebruik van dezelfde paden. Hoe is dat eigenlijk geregeld?

Lees meer Lees meer