Barrières voor wandelaars

Een veilige en aantrekkelijke infrastructuur is belangrijk om fijn te kunnen wandelen. Maar in een klein dichtbevolkt land als Nederland is dat niet eenvoudig. Naast ‘kleine’ infrastructuur (voor bijvoorbeeld fietsers en wandelaars) hebben we ook een intensief gebruikt netwerk van ‘grote’ infrastructuur (bijvoorbeeld auto en spoorwegen). Er kunnen barrières ontstaan waar beide netwerken elkaar ‘kruisen’. Denk bijvoorbeeld aan een snelweg die een wandelroute kruist en omlopen nodig maakt. 

Wandelnet zoekt oplossingen om barrières te slechten. Het streeft naar een fijnmazig netwerk van wegen en paden dat geschikt is voor ommetjes vlakbij huis en voor korte en lange wandeltochten. Soms zorgen autowegen, spoorlijnen of waterlopen ervoor dat de maaswijdte te groot wordt. Dan wordt een ommetje een omweg. 

De oplossing van het probleem zit niet altijd in een brug of tunnel. Goede oplossingen zijn mogelijk, wanneer bij de ontwikkeling van een weg in de planfase bewust wordt gekozen voor een integrale aanpak. Dan zijn de netwerken voor snel- en langzaam verkeer gelijkwaardig en complementair. Wandelnet denkt daarom graag al in een vroeg stadium mee. Meer achtergrondinformatie over barrieres voor wandelaars en oplossingen volgens wandelnet zijn terug te lezen in onderstaande publicaties:

Als een ommetje een omweg wordt

Handboek voetgangersvriendelijke infrastructuur

COVER WEG VAN DE MINSTE WEERSTAND.jpg

De weg als barrière

Auto(snel)wegen beperken de mogelijkheden om te wandelen. Hoe gaan we om met deze barrières?

Lees meer Lees meer
Viaduct_A12_over_spoorlijn_Utrecht_Den_Bosch.JPG

Het spoor als barrière

Spoorlijnen vormen onneembare barrières voor de wandelaar. Hoe gaan we om met deze barrières?

Lees meer Lees meer
Drenthepad_Oranjekanaal.JPG

Referentieprojecten voor barrières

Overgangen en andere vormen van barrières kunnen een flinke sta in de weg zijn voor wandelaars. Bekijk onze referentie projecten!

Lees meer Lees meer