Ruimte voor lopen

De potentie van lopen is groot. Het kan een bijdrage leveren aan tal van maatschappelijke opgaven. Toch wordt de voetganger vaak vergeten bij de inrichting van de openbare ruimte, of is als laatste aan de beurt. Om daar verandering in te brengen zet Wandelnet zich op verschillende manieren in voor meer ruimte voor lopen in Nederland. En dan niet alleen meer ruimte in letterlijke zin, maar zeker ook in beleid en plannen van overheden en in de hoofden van planologen en verkeerskundigen.

Wandelnet doet dit door middel van:
Een actieve rol en inzet binnen het Platform en de City Deal Ruimte voor Lopen
Het belang van voetgangers agenderen bij Rijk, Provincies en gemeenten
Uitvoering geven aan het project 'Voetlicht Fryslan'

Ruimte_voor_lopen.jpg

Platform Ruimte voor Lopen

Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen.

Lees meer Lees meer
BLK-Wandelnaarjewerkdag-188.jpg

Lopen loont

Het belang van lopen verdient meer aandacht bij overheden en professionals. Wandelnet zet zich hiervoor in.

Naar de website Naar de website
Voetlicht-straatbeeld.jpg

Voetlicht

Voetlicht zet zich actief in voor een loopvriendelijke omgeving en de belangen van voetgangers en wandelaars.

Lees meer Lees meer