Omgevingswet en wandelen

De nieuwe Omgevingswet voegt 60 bestaande wetten samen die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Wandelen levert een waardevolle bijdrage aan deze thema’s. Nieuw is dat ‘routenetwerken voor wandelen’ nu formeel vallen onder de definitie van infrastructuur. Het Rijk, Provincies, gemeenten en waterschappen moeten deze netwerken dus opnemen in hun omgevingsbeleid. Kortom: nieuwe kansen voor wandelen.

Omgevingswet en wandelbelang

De Omgevingswet verplicht Rijk, provincies en gemeenten tot het opstellen van een omgevingsvisie. Wandelnet maakt zich sterk voor het wandelbelang in omgevingsvisies, onder meer door het ontwikkelen van twee ‘Handreikingen omgevingsvisie’ voor professionals en belangenbehartigers. Handig om mee te starten is ons infoblad ‘Omgevingswet, kansen voor wandelen’, een samenvattend overzicht. De meest actuele stand van zaken over de invoering van de Omgevingswet vind je op de website van de Rijksoverheid.

Download Infoblad

Kennemerduinen
Omgevingswet-en-wandelen_0.jpg

Handreiking professionals

Tips en handige hulpmiddelen om de waarde van wandelen te vertalen naar omgevingsbeleid in de nieuwe Omgevingswet.

Lees meer Lees meer
Fotomoment_wandelaars.jpeg

Handreiking belangenbehartigers

Maak je sterk voor het wandelbelang in de omgevingsvisie. Tips, voorbeeldbrieven en ervaringskennis.

Lees meer Lees meer
Wandelaars_bij_boomgaard.jpg

Successen Wandelnet

Wandelnet heeft al heel wat bereikt. Hier leest u interviews met onze deskundige vrijwilligers over hun successen.

Lees meer Lees meer