Routedatabank

Via de Routedatabank kunt u actuele routeinformatie raadplegen van meer dan 45.000 km wandelnetwerkroutes (waaronder 12.000 km aan onder meer LAW’s, streekpaden en NS-wandelingen) en van fiets-, mountainbike- en ruiterroutes. Op de routedatabank-server worden deze gegevens op één plek voor heel Nederland verzameld en gedistribueerd. Daarnaast publiceert Wandelnet de actuele routedata van de eigen server rechtstreeks op haar consumenten-website, de routeplanner en de Wandelnet-app. Via www.routedatabank.nl kunt u deze data gratis raadplegen, of downloaden na het aanvragen van inloggegevens.

Over de Routedatabank

De landelijke Routedatabank is een geografisch informatiesysteem (GIS) waar data van recreatieve fiets-, mountainbike, ruiter- en wandelroutes centraal worden verzameld. De wandelnetwerken in de routedatabank worden beheerd door ca. 30 regio’s door heel het land. Deze diverse brondata worden door Wandelnet (deels automatisch) verwerkt tot één landelijke database. In dit bestand houdt Wandelnet ook haar eigen routes bij – LAW’s, Streekpaden, NS-wandelingen, OV-stappers en Stad te Voet-routes.

Alle routes in deze database komen via een koppeling op de routedatabank-server. Hier zetten ook het Fietsplatform, de NTFU en de KNHS hun verzamelde fiets-, mountainbike- en ruiterroutes. Deze data worden automatisch gepubliceerd op de PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart), die tevens de bron vormt voor de Atlas Leefomgeving. Wijzigingen in de routes worden door het beheer actief verwerkt, zodat de data altijd actueel en up-to-date is.

Inmiddels wordt de routedata aan meer dan 300 gebruikers aangeboden – van provincies en gemeentes tot adviesbureaus en organisaties voor consumententoepassingen. De routedatabank is bijvoorbeeld een belangrijk instrument voor afweging van de recreatieve belangen in het kader van de Omgevingswet.

Via de button hieronder kunt u het infodocument over de Routedatabank downloaden. Daarin staat meer uitgebreide achtergrondinformatie over de totstandkoming van de Routedatabank.

Download infodocument

Naar de Routedatabank

De Routedatabank is een samenwerkingsverband tussen Wandelnet, Fietsplatform, NTFU en KNHS.