Anderhalve-meter samenleving

Meer wandelen tijdens de pandemie

Vanaf half maart 2020 leefden we met beperkende maatregelen in verband met corona. Wandelen, in eerste instantie vanuit huis, bleef altijd mogelijk. Met  versoepelingen in de zomer ook weer door het hele land en zelfs in het buitenland. Wandelnet peilde twee keer de invloed van de coronamaatregelen op het wandelgedrag.

In april hielden we een eerste peiling tijdens de lockdown. In de zomer hebben we opnieuw een vragenlijst verspreid over het wandelgedrag tijdens de coronacrisis en specifiek tijdens de vakantie. 772 respondenten deden mee aan het onderzoek.

De resultaten van deze peilingen zijn samengevat in een factsheet.

Factsheet Wandelen in Coronatijd

Anderhalvemeter-samenleving

De pandemie heeft extra bewustzijn gekweekt dat meer ruimte nodig is voor de voetganger. Om afstand te kunnen houden en voor gezonde beweging. En als alternatief voor de auto. Overal in de wereld zijn hiertoe maatregelen genomen of plannen in voorbereiding. In ons infoblad 'Covid19 en Lopen' presenteren we hiervan een kort overzicht.

Covid19 en ruimte voor lopen