Lopen loont

Een op de vijf verplaatsingen in Nederland wordt volledig te voet afgelegd. Het aandeel verplaatsingen waarbij mensen tijdens het voor- en/of natransport lopen is nog veel groter. 

Lopen heeft veel potentie voor de aanpak van verschillende beleidsvragen van overheden. Niet alleen de sector verkeer en vervoer is gebaat bij meer verplaatsingen te voet. Investeren in gunstige omstandigheden voor voetgangers biedt ook antwoord op vragen rond lokale economie, toerisme, duurzaamheid, klimaat, volksgezondheid en sociale cohesie. Wandelnet brengt deze voordelen van meer ruimte voor lopen onder de aandacht, bijvoorbeeld door inbreng te leveren bij omgevings- en mobiliteitsvisies van gemeenten. Meer weten? Neem contact op met:

Frank Hart, coördinator belangenbehartiging

Charter for Walking

Het internationale Charter for Walking is een verklaring waarin overheden en organisaties beloven zich hard te zullen maken voor de belangen van voetgangers en wandelaars. Op 4 juli 2017 is de Nederlandse vertaling (gemaakt door MENSenSTRAAT) gelanceerd tijdens het eerste nationale voetgangerscongres 'Lopen loont'. 

In Nederland hebben Eindhoven en Tilburg als eerste gemeenten het Charter for Walking ondertekend. Daarna volgden de gemeente Zoetermeer en 14 Friese gemeenten. De gemeenten verklaren hiermee dat zij zich willen inzetten voor een goed voetgangersbeleid. Welke gemeente volgt?

Meer informatie over het Charter for Walking is te vinden op de website van de stichting MENSenSTRAAT.

Naar de website van MENSenSTRAAT