De weg als barrière

Nederland heeft een dicht autowegennet. Dat hebben we nodig, maar al die wegen versnipperen tegelijk de groene ruimte. Willen we wandelen, fietsen of paardrijden, dan stuiten we steeds vaker op drukke wegen die we niet kunnen of mogen oversteken.

Veiligheid en een vlotte doorstroming van het verkeer zijn vanuit het perspectief van de automobilist belangrijk. De verbetering van het wegenstelsel op nationaal en regionaal niveau leidt echter vaak tot een beperking van de toegankelijkheid voor het langzaam verkeer op lokaal niveau. Dat is voor de wandelaar een slechte zaak. De neveneffecten van het uitbreiden en opwaarderen van het wegenstelsel zijn de opheffing van wegen en paden, barrièrevorming en verhokking van de ruimte, functie- en kwaliteitsverlies van natuur en landschap en afsluiting van routestructuren.

Wandelnet zet zich landelijk, in de provincies en lokaal in om barrierevorming te voorkomen. Bijvoorbeeld door mee te praten over mogelijke oplossingen voor wandelaars, waarbij we goede voorbeelden die elders succesvol zijn toegepast aandragen. Of door een zienwijze in te dienen op een plan waarbij onvoldoende rekening is gehouden met wandelaars. 

De autoweg als barrière

Wanneer wordt een autoweg een barrière? Dat hangt af van:

  • de behoefte aan verbindingen, bijvoorbeeld als een dorp van de groene ruimte wordt afgesneden door een drukke (rond)weg.
  • de routestructuren, bijvoorbeeld als een snelweg wandel- of fietsroutes doorsnijdt.
  • de alternatieven, bijvoorbeeld als er meer kruisingen op korte afstand zijn.
HvdV 20070606-02 kruispunt Kranenkampsweg  met N348 Deventer Raalte oversteek Marskramerpad  LAW 3-1

Richtlijnen over de maaswijdte

CROW, het nationale kennisplatform voor onder andere infrastructuur heeft richtlijnen ontwikkeld voor de maaswijdten in het netwerk van verkeersluwe wegen en paden voor het langzaam verkeer:

Gebied                             Maximale maaswijdte langzaam-verkeersnetwerk

Binnen bebouwde kom       < 500 m

Stads-/dorpsrand              < 1000 m

Buiten bebouwde kom       < 1500 m

Samenvatting CROW-rapport 299

cover crow-rapport barrièrewerking.jpg