Petitie voor meer bewegen op het werk

Petitie voor meer bewegen op het werk

28 maart 2024 - Wandelnet

Tweede Kamerleden hebben zittend werk. En komen ook vaak in beeld. Wat Kamerleden doen en laten, is zichtbaar en invloedrijk. In Nederland hebben 5,2 miljoen mensen zittend werk. Mede hierdoor zitten Nederlanders gemiddeld 9 uur per dag. We zijn Europees Kampioen zitten, en hier moeten we niet trots op zijn. Want teveel zitten en te weinig bewegen is slecht voor de gezondheid. Slechts 44% van de bevolking haalt de minimale beweegrichtlijnen.

beweegalliantie-fotografie-4-v2-988.webp

Oproep Tweede Kamer

Wij roepen alle Kamerleden op om minder te zitten en meer te bewegen tijdens hun werk. Maak meer bewegen makkelijk en aantrekkelijk voor iedereen door het zelf te doen, én via beleid en maatregelen. Minder zitten en meer bewegen tijdens het werk levert niet alleen veel op voor de Kamerleden zelf. Belangrijker nog: het zet een sterk voorbeeld neer voor de rest van zittend, werkend Nederland. Bewegen naar en tijdens het werk heeft veel positieve impact. Voor de fysieke gezondheid maar ook voor de mentale gezondheid en voor de werksfeer. Gezonder zijn en je fitter voelen, leidt tot:

  • Hogere productiviteit
  • Lager ziekteverzuim
  • Fijnere samenwerking
  • Betere besluitvorming

Bewegen naar en tijdens het werk

Bewegen naar en tijdens het werk is eigenlijk heel simpel. Je doet het al door bijvoorbeeld vaker de trap nemen, met de fiets of lopend naar het werk gaan, wandelend en staand te vergaderen of bewuste beweegmomenten in te plannen. Dat gaat echter niet vanzelf. Het is nodig om bewust te kiezen voor meer bewegen. Dat vraagt om aandacht voor het onderwerp, leiderschap, een uitnodigende sociale en fysieke omgeving, en uiteindelijk ook om ‘gewoon’ doen. Gelukkig is er veel expertise beschikbaar om werkgevers en werknemers hierin te ondersteunen.

Ook in Rijksbeleid, met name op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid, kunnen Kamerleden werkgevers en werknemers ondersteunen in de overgang naar meer bewegen op het werk. Bijvoorbeeld door de Arbowet aan te vullen, via (een opvolger van) de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Vervroegd Uittreden of door de WKR zo aan te passen dat stimuleren van bewegen op het werk daar beter in past.

Petitie indienen

Werkgevers en werknemers zijn belangrijke doelgroepen voor meer bewegen. Maar meer bewegen is ook van groot belang voor kinderen, jongeren, ouderen en (chronisch) zieken. Daarom dienden we op dinsdag 2 april de petitie in bij de Tweede Kamer en nodigden we hen uit om samen met ons een weeting (wandelend overleg) te wandelen en zo het goede voorbeeld te geven. 

Over de WTJW-campagne

Lees meer over