Platform Ruimte voor Lopen

Het platform Ruimte voor Lopen is een samenwerking van organisaties en professionals die willen bijdragen aan meer ruimte voor lopen in Nederland. Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen en deelt goede voorbeelden. Het biedt een plek voor uitwisseling en samenwerking. 

Wandelnet is initiatienemer en belangrijke trekker van het platform Ruimte voor Lopen, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CROW. De meer dan vijftig aangesloten partners zijn ministeries, provincies, gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen en een brede groep maatschappelijke organisaties.

Drie ambities

Gezamenlijk werken ze aan het realiseren van de drie ambities die zijn vastgelegd in de Agenda Ruimte voor Lopen:

  • Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer.
  • De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen.
  • Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd.
Naar de website van het platform
Logo_Ruimte_voor_Lopen.jpg

Wilt u meer informatie? Gaat u dan naar de website van platform Ruimte voor Lopen of neem contact op met Frank Hart van Stichting Wandelnet: fhart@wandelnet.nl