Wegenwet

De Wegenwet is een wet die het ontstaan en verloren gaan van openbare wegen regelt. De Wegenwet regelt ook degevolgen van de openbaarheid van een weg, zoals het behoud van de openbaarheid van de openbare weg en de verantwoordelijkheden voor het beheer en onderhoud van de openbare weg.Verder wordt het opstellen van een wegenlegger in de Wegenwet gereguleerd.

Wanneer is een weg openbaar?

Een weg mag door een eigenaar niet zomaar worden afgesloten als het een weg is in de zin van de wegenwet. Die wet bepaalt namelijk dat de eigenaar van een openbare weg het verkeer over zijn weg moet dulden. De definitie van openbare weg bestaat uit twee elementen:

  • Een weg

Paden en wegen zijn pas een weg in de zin van de Wegenwet als het gaat om: 'verkeersbanen die een functie vervullen ten behoeve van het afwikkelen van het openbare verkeer en die derhalve naar hun aard en functie een grote, onbepaalde publieksgroep dienen'. 

Dit betekent onder andere dat niet alle wandelpaden een openbare weg zullen zijn als ze alleen maar een recreatieve functie hebben. 

  • Openbaar

Wegen kunnen openbaar worden door:

  • 30 jaar voor iedereen toegankelijk te zijn
  • 10 jaar voor iedereen toegankelijk te zijn EN onderhouden door overheid OF
  • bestemming daartoe door eigenaar en overheid

Een wandelpad wordt dus openbaar door gedurende 30 jaar toegankelijk te zijn geweest.

Meer weten over openbaarheid van wegen? Op de website van advocatenwegen zijn goede achtergrondartikelen op basis van jurisprudentie te vinden.

bord_eigen weg_AvD.JPG