Handreiking belangenbehartigers

Stappenplan omgevingsvisie en omgevingsplan

Veel gemeenten werken aan een omgevingsvisie. Als belangenbehartiger kun je veel doen om te zorgen dat het wandelbelang wordt meegenomen in de omgevingsvisie. Gebruik hiervoor het Stappenplan omgevingsvisie van Wandelnet op deze site.